Voorwoorden

Utrechtse Bedrijvendag 2024

HOOFDSPONSOREN

Floris Verhagen
h.t. Voorzitter
Bedrijvendagcommissie 2024

“Durf te ontdekken”

Soms is de sprong in het diepe juist hetgeen dat nodig is. De transitieperiode tussen je studie en het toekomstige werkleven kan soms als stressvol worden ervaren. Wij willen deze stress wegnemen met onze leus durf te ontdekken. In deze ontdekkingsreis zullen belangrijke aspecten de revue passeren. Denk aan je passie, je ambitie, maar vooral ook jouw unieke zelfontwikkeling.

Omdat er zoveel verschillende mogelijkheden zijn binnen bepaalde rechtsgebieden, gaan wij jou helpen dit op een laagdrempelige manier allemaal te differentiëren en destilleren tot hetgeen dat bij jou past.

Op vrijdag 1 maart mogen wij jou weer welkom heten bij het hernieuwde NBC Congrescentrum in Nieuwegein. Op die prachtige locatie begint jouw avontuur naar de toekomst. De dag zelf zal afgetrapt worden door niemand minder dan televisiemaker, columnist, journalist en mediamaker Sander Schimmelpenninck.

Na de plenaire sessie zullen er vier workshoprondes zijn die interactief ingedeeld zullen worden. Deze workshoprondes bieden jou een laagdrempelige mogelijkheid om in contact te treden met kantoren en instellingen naar jouw interesse!

Het is mogelijk om je te oriënteren over de kantoren die deelnemen aan de Utrechtse Bedrijvendag 2024 door middel van de Bedrijvenmatrix in deze bundel, maar ook door de Kieswijzer op de website.

Na de Utrechtse Bedrijvendag op 1 maart bieden we de mogelijkheid om met de kantoren en instellingen in contact te komen op de Individuele Gesprekkendag op vrijdag 22 maart. Hier werken wij onder de leus van zet de eerste stap. Na het opstapje van de Utrechtse Bedrijvendag is het tijdens de Individuele Gesprekkendag tijd om de eerste stap te zetten in jouw toekomst. Deze dag staat in het teken van één-op-één gesprekken met kantoren. Tijdens deze gesprekken is er ruimte voor een persoonlijke kennismaking.

Graag wil ik mijn blijk van dank uitspreken naar het 56e Bestuur der JSVU en mijn dijken van commissiegenoten Eva, Ruben, Nina, Mohamed, Eke en Nils. De samenwerking met deze zes heeft gezorgd voor een onevenaarbare voorbereiding. Ik ben enorm dankbaar voor deze professionele en ambitieuze groep studenten. Samen met deze zes durfden wij een onbekend pad te ontdekken en hebben wij in augustus de eerste stappen gezet dat tot dit heeft geleid.

 

Daarnaast wil ik graag alle deelnemende kantoren en instellingen bedanken. Zonder hen was deze dag niet mogelijk geweest. Het kijkje in de keuken dat zij faciliteren is alles voor de deelnemende rechtenstudenten om de eerste stap te zetten. Daarnaast is het een geboden kans om jouw mogelijke potentiële werkgever te ontmoeten.

De Utrechtse Bedrijvendagcommissie hoopt samen met jou deze ontdekkingsreis aan te gaan. Graag verwelkomen wij jou dan ook op 1 maart en 22 maart!

Met vriendelijke groet,

Namens de Utrechtse Bedrijvendagcommissie der JSVU,

Floris Verhagen – h.t. Voorzitter Utrechtse Bedrijvendagcommissie 2023

Beste deelnemer van de Utrechtse Bedrijvendag 2023,

In ons leven zijn het vaak de kleine keuzes die je onbewust maakt die op de lange termijn de grootste impact hebben op jouw levensloop. Wellicht heb je een aantal jaar geleden ervoor gekozen om nét ergens links of rechts te gaan, waardoor je leven er nu heel anders uitziet. Je hebt iemand ontmoet, of iets ervaren waardoor je leven nu heel anders is dan het er uit had gezien als je een andere weg was ingegaan. Als we zulke keuzes zo eenvoudig maken, waarom is het dan toch zo moeilijk om de grote keuzes te maken? Om het ene carrièrepad te bewandelen, of toch het andere?

Tijdens de Utrechtse Bedrijvendag 2024 sta je wederom voor een belangrijke keuze. Met het thema ‘durf te ontdekken’ biedt de Utrechtse Bedrijvendag 2024 jou de ruimte om in gesprek te gaan met meer dan 48 advocatenkantoren, bedrijven en instellingen. Ga je met het ene kantoor praten, of toch met die andere instelling? Het kan zomaar jouw levensloop substantieel veranderen. Alleen door de stap te zetten en door te durven om andere dingen te ontdekken ga je daar achterkomen!

Heeft een kantoor jouw interesse gewekt tijdens de Utrechtse Bedrijvendag en wil je verder in gesprek? Op vrijdag 22 maart 2024 vindt de Individuele Gesprekkendag plaats. Deze dag is met de één-op-één gesprekken een laagdrempelige manier om in contact te komen met het kantoor of de instantie die jij verder wilt ontdekken. Durf jij de stap te zetten?

Tot slot wil ik de Utrechtse Bedrijvendagcommissie 2024 enorm bedanken voor hun tomeloze inzet en energie in aanloop naar dit evenement. Vanaf dag één hebben zij vol ambitie en doorzettingsvermogen gewerkt aan het organiseren van dit evenement, wat voor het eerst weer op deze locatie wordt georganiseerd. Zonder hen zou dit evenement niet het succes zijn geworden dat het nu is!

Rest mij enkel nog iedereen een inspirerende dag te wensen tijdens de Utrechtse Bedrijvendag op vrijdag 1 maart 2024.

Met vriendelijke groet,

Namens het 56ste Bestuur der JSVU,

Martijn Filius – h.t. Praeses der JSVU

Martijn Filius
h.t. Praeses der JSVU

Eddy Bauw
Hoofd Departement Rechtsgeleerdheid Universiteit Utrecht

Welkom op de Utrechtse Bedrijvendag: ‘Durf te ontdekken’

Eerst een woord van dank voor de uitnodiging om het voorwoord van deze bundel te schrijven. Het is een eer om dat te mogen doen. De Utrechtse bedrijvendag heeft zich een vaste status verworven en de organisatie verdient daarvoor ook dit jaar weer onze complimenten.

Het thema voor de bedrijvendag van dit jaar ‘durf te ontdekken’ is goed gekozen. Het verwoordt namelijk scherp wat voor mij de essentie van de dag zou moeten zijn. Als je er als student alles uit wil halen, moet je lef tonen: je pantoffels thuislaten en ‘Hermes schoenen’ aantrekken. En daarmee doel ik niet op sneakers van een vast veel te duur merk, maar op de gevleugelde schoenen van de Griekse god Hermes waarmee hij en weer pendelde tussen tussen de werelden van de goden en de mensen.

Hij was zowel de beschermgod van de ondernemers als van de dromen. Precies waartoe de bedrijvendag de mogelijkheid biedt: ondernemerschap in het bouwen van de je dromen. Build your dreams. Als de schoenen van Hermes jou passen proef dan van alles wat voor je is uitgestald en mijn advies is: betreedt daarbij niet alleen de gebaande paden. Maak onverwachte keuzes. En daarvoor is wel lef nodig. Alleen degenen die durven te ontdekken zullen het maximale uit de dag kunnen halen. Stap uit je bubbel en sta open voor wat dat oplevert. Ga op jacht naar indrukken en confrontaties aan de randen van je verwachtingspatroon en bepaal zelf wat je ermee kunt (of niet) bij het bouwen van je toekomst. Durf te ontdekken.

Eddy Bauw – Hoofd departement Rechtsgeleerdheid, Universiteit Utrecht

Comité van Aanbeveling der JSVU

Prof. dr. J.P. Balkenende
Voormalig Minister-President. Hoogleraar Governance, Institutions and Internationalisation aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Partner bij EY (2011-2016). External Senior Advisor to EY. Lid van de RvC van ING. Lid van the World Leadership Alliance – Club de Madrid, een organisatie van oud-regeringsleiders.

Prof. Mr. Drs. M. de Cock Buning
Vice President Public Policy EMEA bij Netflix. Voorzitter Commissie Auteursrecht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Hoogleraar Auteurs-, Communicatie- en Mediarecht aan het Molengraaff Instituut, Universiteit Utrecht. Raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Den Haag. Ondervoorzitter van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. Bestuurslid van het Rathenau Instituut.

Prof. mr. A.A. Franken
Hoogleraar straf- en strafprocesrecht aan de Universiteit Utrecht. Partner bij FZvK Advocaten. Bestuurslid van de Nederlandse Juristen Vereniging.

Prof. mr. A.M. Hol
Voormalig hoofd van de Utrecht School of Law en vice-decaan van de Rechtenfaculteit. Hoogleraar Encyclopedie van het Recht en Rechtsfilosofie, Universiteit Utrecht Rechter/raadsheer-plaatsvervanger in de rechtbank Noord-Holland. Raadsheer-plaatsvervanger bij het gerechtshof Amsterdam en Den Bosch.

Prof. Mr. E.H. Hondius
Hoogleraar Europees Privaatrecht aan het Molengraaff Instituut. Hoogleraar Burgerlijk recht aan het Molengraaff Instituut. Vice-voorzitter Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit. Lid Programmatic Steering Board Hague Institute for the Internationalisation of Law. Hoofdredacteur European review of Private Law.

S. Hottenhuis
CEO and Chair to the Board of Management KPMG N.V.

Prof. Dr. Mr. G.G.J. Knoops
Advocaat bij Knoops’ advocaten. Visiting professor Internationaal Strafrecht aan Shandong University, China. Lead Counsel voor het internationaal Strafhof Den Haag. Vice President van het European Innocence Network.

Prof. Dr. H.R.B.M. Kummeling
Rector Magnificus Universiteit Utrecht.

Drs. E.H.T.M. Nijpels
Voorzitter Klimaatberaad. Voorzitter Borgingscommissie. Energieakkoord en Kroonlid SER. Commissaris Arriva Nederland. Voorzitter Raad van Toezicht AVRO TROS.

dr. mr. N.C. Streep
Adviseur bij NautaDutilh N.V. Woordvoerder van het bestuur van de Koninklijke Notariele Beroepsorganisatie. Raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Arnhem. Directeur van de Law Firm School.

Mr. M.J. Oudeman
Lid board of directors bij UPM. Lid board of directors van NLMK. Commissaris bij Aalberts Industries N.V.

Mr. H.A.G. Splinter – van Kan
Voormalig raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden. Voormalig plaatsvervangend-rechter in het Benelux Gerechtshof.

Em. Prof. Mr. B. Wientjes
President Raad van Commissarissen KPMG. Voorzitter van de Taskforce Bouwagenda. Wisselleerstoelhouder Ondernemen en Leiderschap aan de Universiteit Utrecht.

Dr. H.H.F. Wijffels
Hoogleraar Duurzaamheid en Maatschappelijke Verandering aan de Universiteit Utrecht. Co-Voorzitter van World Connectors.

Video
Share

Your name

Your e-mail

Name receiver

E-mail address receiver

Your message

Send

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Send

Sign up

Sign up