Wij zijn de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

De IND zet zich dagelijks in voor mensen die van over de hele wereld naar Nederland komen. Dat doen we met aandacht voor elke aanvraag. Van asielzoeker tot familie. Van kennismigrant tot student. En we zijn er voor mensen die graag Nederlander willen worden.

Wat wij betekenen

Werken bij de IND is werken voor de wereld. Voor hen die om verschillende redenen naar Nederland komen: de vluchteling die in eigen land niet veilig is, de kennismigrant die zijn talent internationaal wil ontwikkelen en voor de moeder die graag bij haar dochter wil zijn.

Ieder jaar komen er tussen de 100.000 en 150.000 verblijfsaanvragen bij ons binnen. Ongeveer 75 procent van de verblijfsaanvragen komt van mensen die hier willen werken of studeren. Of een gezin willen vormen met iemand die hier al woont. Ongeveer 25 procent is een asielaanvraag. Dat gaat om mensen die aangeven dat zij in hun eigen land niet veilig zijn. Zij zijn gevlucht. Daarnaast behandelen we verzoeken van mensen die al langere tijd in Nederland wonen en graag Nederlander willen worden.

Ruim 5.000 collega’s in allerlei functies zetten zich elke dag in voor al deze mensen. Van ICT’er tot beslismedewerker, van uitvoerend tot strategisch. Bij de IND heeft jouw werk impact. Op de levens van de mensen waarvoor je werkt én op jezelf. Verleg je grenzen en kom iets betekenen.

Lees op de volgende pagina’s meer over onze betekenis op het gebied van Asiel, Economie, Naturalisatie en Familie.

Onze werkomgeving

Bij de IND beslissen we op basis van de wetten en regels die de regering maakt met de Eerste en Tweede Kamer. Daarnaast zijn er Europese en internationale verdragen waaraan wij ons moeten houden. We maken de regels dus niet zelf. We voeren ze wel uit. Ook letten we er goed op dat mensen zich aan de regels houden. We helpen hen zodat zij weten wat de IND nodig heeft voor de beoordeling van een aanvraag. Tegelijkertijd letten we ook op misbruik en fraude. We handhaven waar dat nodig is. Ons doel? Bijdragen aan een fijne en veilige samenleving voor iedereen.

Werken bij de IND, betekent werken over grenzen heen. Dat doen we ook internationaal. We wisselen informatie, kennis en expertise uit met nationale en internationale partners. En we ondersteunen andere landen op het gebied van asiel en migratie.

Onze beslissingen hebben grote impact op het leven van mensen. Dat begrijpen we. Daarom nemen we onze verantwoordelijkheid serieus. We volgen de regels van het vreemdelingenbeleid. Dat doen we betrouwbaar, rechtvaardig, professioneel en mensgericht. Daarbij verliezen we het persoonlijke verhaal achter elke aanvraag niet uit het oog.

Meer weten over ons werk?

Bekijk onze website www.ind.nl voor meer informatie over onze werkterreinen, organisatie en loopbaanmogelijkheden. Wil je weten welke vacatures er op dit moment bij ons open staan? Neem dan een kijkje op de www.werkenvoornederland.nl.

Video
Share

Your name

Your e-mail

Name receiver

E-mail address receiver

Your message

Send

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Send

Sign up

Sign up