Sharing science, shaping tomorrow

Bij de Universiteit Utrecht werken we samen aan een betere toekomst voor ons allemaal. Met meer dan 7.000 medewerkers zorgen we voor maatschappelijk relevant onderzoek en kwalitatief hoogstaand onderwijs. De universiteit is een actief en betrokken onderdeel van de maatschappij, met als toegevoegde waarde onze open blik op maatschappelijke vraagstukken. We verbinden denkers aan doeners, zodat nieuwe inzichten worden toegepast. We werken samen met andere (internationale) universiteiten, het bedrijfsleven, overheden, de culturele sector en maatschappelijke organisaties. Zo leveren we substantiële bijdragen aan de samenleving, nu en in de toekomst.

 

Werken bij Rechtsgeleerdheid in Utrecht

Het departement Rechtsgeleerdheid maakt onderdeel uit van de faculteit REBO (Recht, Economie, Bestuur en Organisatie). Recht in Utrecht staat voor multi- en interdisciplinair onderzoek op de hoofdgebieden van het recht en voor intensief en gevarieerd juridisch onderwijs in een academische gemeenschap. Het departement speelt een actieve en onderscheidende rol met innovatief juridisch onderzoek naar wetenschappelijk en maatschappelijk relevante thema’s. Het onderwijs en onderzoek richt zich op de kerngebieden van het recht en de verbanden daartussen, maar er zijn ook talrijke specialisaties. Door uitdagende onderwijsprogramma’s worden onze studenten getraind tot juristen die nu en in de toekomst actief een bijdrage leveren aan actuele maatschappelijke vraagstukken. Veel afgestudeerden komen terecht in de beroepspraktijk, in functies bij de overheid of in het bedrijfsleven.

Een interessante en uitdagende mogelijkheid is om aan de slag te gaan bij de Universiteit Utrecht. Er zijn mooie en interessante carrièrepaden, waarbij je bijvoorbeeld een proefschrift kunt schrijven en wetenschappelijk onderzoek kunt doen en onderwijs kunt geven op je eigen vakgebied. Uniek in Nederland is ook de tweejarige onderzoeksmaster (de Master Legal Research) van de Universiteit Utrecht. Die biedt je de mogelijkheid om je onderzoeksvaardigheden optimaal te ontwikkelen. Dat biedt je niet alleen de beste voorbereiding op een eventueel promotie (PhD) traject, maar geeft je ook alle vaardigheden en inzichten die je nodig hebt om jezelf optimaal te kunnen ontplooien.

 

Wie zoeken wij?

Wij werken met een divers samengestelde groep medewerkers en studenten. We vinden het heel belangrijk dat zij kunnen werken in een omgeving waarin iedereen erkend en gewaardeerd wordt, zich durft uit te spreken en met respect wordt behandeld. We vragen al onze medewerkers bij te dragen aan een open en inspirerende werk- en leeromgeving voor medewerkers en studenten van alle achtergronden. Samen zorgen we ervoor dat iedereen zich welkom voelt en zich kan ontplooien conform het beleid van de UU op dit gebied. Wil jij werken bij ons? Kijk dan voor de meest up-to-date informatie de vacaturesite van de UU.

Video
Share

Your name

Your e-mail

Name receiver

E-mail address receiver

Your message

Send

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Send

Sign up

Sign up