Voorwoorden

Utrechtse Bedrijvendag 2019

HOOFDSPONSOREN

Pien Obbes
h.t. Voorzitter
Bedrijvendagcommissie 2019

‘Start here. Go anywhere.’

De eerste stappen zijn gezet, je koffer in je ene hand, boardingpass in de andere en nu op naar de toekomst die voor je ligt. Wellicht weet je al waar je naartoe wilt, maar voor anderen is het nog een last minute deal boeken voordat zij het ook zeker weten: dit is het. Vergeet niet, elk pad is een pad om te bewandelen en alles is mogelijk. Zoals gezegd, het is beter om je eigen levenspad met kronkels te bewandelen, dan het levenspad van een ander.

‘Start here. Go anywhere.’

De wereld ligt aan je voeten. Dat is ook de boodschap die wij als Utrechtse Bedrijvendagcommissie aan iedereen op 1 maart 2019 willen meegeven tijdens de Utrechtse Bedrijvendag. Deze dag is er voor jou, als juridische student, om te kijken welk pad jij wilt bewandelen op weg naar een succesvolle carrière. De dag opent met sprekers die vertellen wat hun vlucht door het leven is geweest om te komen waar zij nu zijn en hoe jij ook met toewijding een succesvolle toekomst tegemoet kan gaan. Ontdek hierna wat kantoren jou kunnen bieden en neem een kijkje in hun dagelijkse werkzaamheden via workshops die zij voor jullie organiseren.

Op 29 maart 2019 kun je in gesprek gaan met de kantoren die jouw aandacht hebben getrokken tijdens de Utrechtse Bedrijvendag. De Individuele Gesprekkendag, met een-op-een gesprekken, is een laagdrempelige manier om in contact te komen met het kantoor van jouw dromen en wellicht de mogelijkheden te ontdekken die deze kantoren jou kunnen bieden. Dus ben jij enthousiast geraakt na de Utrechtse Bedrijvendag of was jij dit al? Maak er wat van en geef je op voor deze dag en zoals het thema al zegt: Make It Matter!

Tot slot wil ik de gegunde ruimte gebruiken om een dankwoord te richten aan alle sponsoren, het bestuur der JSVU en mijn commissiegenoten. Dankzij de onvoorwaardelijke betrokkenheid en steun van alle partijen kunnen deze dagen voor rechtenstudenten gerealiseerd blijven worden en dat is iets om trots op te zijn.

Wij kijken ernaar uit om jullie op 1 maart op de Utrechtse Bedrijvendag in het NBC Congrescentrum in Nieuwengein te mogen ontvangen.

Met vriendelijke groet,

Namens de Utrechtse Bedrijvendagcommissie der JSVU,

Pien Obbes – h.t. Voorzitter Bedrijvendagcommissie 2019

Beste deelnemer van de Utrechtse Bedrijvendag 2019,

De mooiste verhalen worden niet in één dag geschreven. Het schrijven is een proces dat tijd, doorzettingsvermogen en concentratie vergt. Op dit moment ben jij jouw levensverhaal aan het schrijven. Een verhaal waarin jij bepaalt welke weg het hoofdpersonage zal inslaan. Door te kiezen voor de studie rechtsgeleerdheid heb jij de inleiding al geschreven. Nu is het tijd om verder richting te geven aan je verhaal en erachter te komen hoe jij het komende hoofdstuk wilt invullen.

De Utrechtse Bedrijvendag 2019 biedt jou de mogelijkheid om inspiratie op te doen voor dat volgende hoofdstuk. Met meer dan 40 aanwezige advocatenkantoren kan jij erachter komen waar jouw interesses binnen het recht liggen. Tijdens de workshops en banenmarkt krijg je de kans om in contact te komen met de aanwezige kantoren en instellingen. Het is dé mogelijkheid om je blik te verbreden en je te oriënteren op de arbeidsmarkt, oftewel: ‘Start Here. Go Anywhere.’ Je zoektocht naar een eventuele stage of toekomstige werkplek begint hier. De kieswijzer voorafgaand aan de Bedrijvendag helpt je een handje bij jouw keuze en geeft je meer ‘oriëntatie-handvatten’.

Mocht je tijdens de Bedrijvendag geïnteresseerd zijn geraakt in specifieke kantoren die mogelijk een plekje in jouw verhaal verdienen, schrijf je dan in voor de Individuele Gesprekkendag.

Wanneer de kantoren jou ook selecteren, kan je tijdens een-op-een-gesprekken meer te weten komen over de kantoren en de stage- en werkmogelijkheden die zij bieden. Het is de uitgelezen kans om aan kantoren te laten zien wat jij voor hen kan betekenen en zij voor jou!

De Bedrijvendagcommissie heeft dit jaar weer grote stappen gezet om de Bedrijvendag naar een nog hoger niveau te tillen. Door onder andere de bundel te digitaliseren en de entree te versoepelen door de Summit Host, heeft de commissie de professionaliteit gewaarborgd en de toegankelijkheid geoptimaliseerd. Ik wil de Bedrijvendagcommissie dan ook hartelijk danken voor hun tomeloze inzet de afgelopen paar maanden. Door jullie harde werk krijgt rechten studerend Utrecht ook dit jaar weer de kans om kennis te maken met potentiële werkgevers op de grootste bedrijvendag van Nederland!

Met vriendelijke groet,
namens het 51ste Bestuur der JSVU,

Tôn-Ly Scholten – h.t. Praeses der JSVU

Tôn-Ly Scholten
h.t. Praeses der JSVU

Prof. mr. dr. Ton Hol

Beste deelnemer,

Ik wilde graag filosofie studeren. Toen ik daarmee thuis aankwam reageerde mijn vader droog: ‘maar er moet straks wel brood op de plank komen’. Tja, daar had hij een punt. Ik gaf de filosofie niet op, maar koos daarnaast voor rechten. Kunnen we nog altijd daarin verder als de filosofie niet meer oplevert dan ‘gebakken lucht’ in plaats van gebakken brood, zo dacht ik. Ik heb in mijn loopbaan de twee disciplines aardig kunnen combineren, maar mijn pa had groot gelijk. Er zijn kunstenaars die zich niet interesseren voor het brood op de plank. Van Gogh volgde zijn passie, maar had geen gemakkelijk leven. Hij stierf straatarm. Maar de meesten van ons zitten anders in elkaar. Jullie hebben gekozen voor rechten, maar wat doe je daar straks mee? Zoals ik voor het begin van de studie al aan het denken werd gezet over wat ik later wilde worden, zo is het nu de hoogste tijd dat jullie dat ook doen, tenminste, als je het nog niet weet. Het zal wel zo zijn dat er een oneindig (echt waar?)

aantal mogelijkheden voor je is na de studie, maar je kunt niet alles tegelijk doen. Je moet kiezen. Kies dan vooral voor iets dat bij je past, iets waarop je trots kunt zijn, waarover je graag vertelt, waarbij je het gevoel hebt dat je iets zinnigs doet. Dat kan van alles zijn, maar niet alles zal jouw ‘ding’ zijn. Er moet brood op de plank komen, maar van brood alleen kun je niet leven. Daar moet ook een plakje kaas op of jam als smaakmakers. Start Here. Go Anywhere! Maar kijk eerst goed om je heen voor je een weg inslaat! Succes met je keuze!

Prof. mr. dr. Ton Hol – Hoofd departement Rechtsgeleerdheid, Hoogleraar Rechtstheorie, Universiteit Utrecht

Comité van Aanbeveling der JSVU

Prof. Mr. Drs. M. de Cock Buning
Commissaris bij het Commissariaat voor de Media.
Voorzitter Centrum voor Intellectueel Eigendomsrecht (CIER).
Hoogleraar Auteurs-, Communicatie- en Mediarecht aan het Molengraaff Instituut, Universiteit Utrecht.
Voorzitter van de High-Level Group on Fake News and online disinformation.

Prof. Mr. A.F.M. Dorresteijn
Hoogleraar Transnationale aspecten van het ondernemingsrecht aan het Molengraaff Instituut, Universiteit Utrecht.
Adviseur bij AKD.

Prof. mr. A.A. Franken
Hoogleraar Straf- en strafprocesrecht aan de Universiteit Utrecht.
Partner bij Franken Zuur Van Kampen Croes Advocaten.

Prof. Mr. I. Giesen
Hoogleraar privaatrecht aan het Molengraaff Instituut, Universiteit Utrecht.

Prof. Mr. E.H. Hondius
Hoogleraar Burgerlijk recht aan het Molengraaff Instituut, Universiteit Utrecht.
Voorzitter Netherlands Comparative Law Association.
Hoofdredacteur European review of Private Law.

Prof. Mr. C. Kelk
Emeritus hoogleraar Strafrecht aan het Willem Pompe Instituut, Universiteit Utrecht.

Prof. Dr. Mr. G.G.J. Knoops
Advocaat bij Knoops’ advocaten.
Bijzonder hoogleraar politiek van het internationaal recht, Universiteit van Amsterdam.
Visiting professor Internationaal Strafrecht aan Shandong University, China.

Prof. Dr. H.R.B.M. Kummeling
Rector Magnificus Universiteit Utrecht

Mr. J. Mendlik
President rechtbank Midden-Nederland

Drs. E.H.T.M. Nijpels
Voorzitter NL Ingenieurs.
Bestuurslid Dagelijks Bestuur ondernemingsorganisatie VNO-NCW en vele andere functies.
Voormalig Commissaris van de Koningin in Friesland.

Dr. Mr. N.C. Van Oostrum-Streep
Executive manager Law Firm School
Adviseur NautaDutilh N.V.
Plaatsvervangend raadsheer Hof Arnhem-Leeuwarden
Voorzitter RvT ROC Rivor

Mr. M.J. Oudeman
Voorzitter van het College van Bestuur, Universiteit Utrecht.
Voormalig lid van de Raad van Bestuur van AkzoNobel.

Mr. H.A.G. Splinter – van Kan
Oud-Raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden.
Plaatsvervangend-rechter in het Benelux Gerechtshof.

Em. Prof. Mr. B. Wientjes
Pres. Commissaris KPMG
Voorzitter van de Taskforce Bouwagenda
Voorzitter van de Raad van Advies van de SVB (sociale Verzekerings Bank)
Voorzitter van het bestuur van het Rijksmuseumfonds
Lid van de Raad van Advies van het Dordrechts museum.

Dr. H.H.F. Wijffels
Deeltijd-hoogleraar ‘duurzaamheid en maatschappelijke verandering’, Utrecht Centrum voor Aarde en Duurzaamheid, Universiteit Utrecht.
Voormalig voorzitter van de Sociaal-Economische Raad.

Mr. J.H.C. van Zanen
Burgemeester van Utrecht vanaf 1 januari 2014.
Burgemeester van Amstelveen van 1 juli 2005 tot 1 januari 2014.
Wethouder Utrecht april 1998 tot april 2005.

Video
Share

Your name

Your e-mail

Name receiver

E-mail address receiver

Your message

Send

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Send

Sign up

Sign up